Zmiany w sposobie pobierania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

W myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności fonogramy i wideogramy, zobligowany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji do organizacji zbiorowego zarządzania, reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Głównym wyznacznikiem dozwolonego korzystania z utworów w analizowanej sytuacji jest fakt, czy łączy się z nim osiąganie korzyści majątkowych. Dominującym poglądem orzecznictwa i doktryny jest stanowisko, iż umieszczenie odbiorników lub odtwarzanie muzyki w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z osiąganiem korzyści majątkowych albowiem wpływa to na atrakcyjność oferty, podwyższa standard usług i wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodów. Podmiot gospodarczy, odtwarzając programy radiowe lub muzykę w miejscu świadczenia usług, czy udostępniając w pokojach hotelowych i innych miejscach telewizory, zobowiązany jest więc do uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania.

Organizacje zbiorowego zarządzania zawierają umowy z użytkownikami w zakresie wykorzystywania utworów artystów. Obecnie w Polsce takich organizacji jest 14, z czego 6 z nich zajmuje się prawami pokrewnymi. Instytucje te różnią się miedzy sobą zakresem osób i podmiotów, które reprezentują. Wszystkie te organizacje mogą pobierać opłaty od podmiotów wykorzystujących ich twórczość publicznie, więc jeden przedsiębiorca może być zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz kilku organizacji jednocześnie.

Taka sytuacja budzi jednak sprzeciwy przedsiębiorców, płacących opłaty na rzecz kilku organizacji jednocześnie. Dla większości przedsiębiorców powstaje problem z ustaleniem, której organizacji i jakie kwoty mają płacić, niedogodnością jest również podpisywanie odrębnej umowy z każdą z tych organizacji. Dlatego też do końca czerwca 2015r. w związku z nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wybrać jedną instytucję, która będzie pobierać opłaty w imieniu wszystkich organizacji chroniących prawa pokrewne. Będzie to bardzo duże ułatwienie dla użytkowników, ale także dla artystów.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook