Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015r. – K 29/13

W dniu 10 marca 2015r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (K 29/13), w którym orzekł, że art. 1 ust 1 i 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje ww. uprawnienie osobom fizycznym i prawnym, które nie posiadały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.07.2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać, iż do 2011r. o takie przekształcenie mogły ubiegać się:

  • osoby fizyczne (i ich następcy prawni) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod taką zabudowę,
  • osoby fizyczne (i ich następcy prawni) będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
  • osoby fizyczne (i ich następcy prawni) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych
  • osoby fizyczne (i ich następcy prawni), które uzyskały użytkowanie wieczyste jako rekompensatę za wywłaszczenie i zabór gruntów lub na podstawie art. 7 dekretu warszawskiego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe (i ich następcy prawni) będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.


Do roku 2011 ustawodawca owe uprawnienie przyznawał jedynie osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Dopiero ustawa zmieniająca z 28.07.2011r. poszerzyła katalog podmiotów uprawnionych z art. 1 ust 1 i 3 ustawy wprowadzając do osób uprawnionych osoby prawne. Reasumując Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 1 ust. 1 i 3 ustawy w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności osobom prawnym są niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej z art. 2 Konstytucji.

Obecnie więc, wszelkie kroki prawne związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez osobę prawną spotkają się z odmownym załatwieniem wniosku ze względu na brak podstawy prawnej, jeśli w danej sprawie nie wydana została decyzja – sprawa nie zostanie pozytywnie rozpatrzona. Decyzje wydane przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pozostają w mocy. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego, który umożliwia wznowienie każdego postępowania administracyjnego, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. Powyższy przepis umożliwia na przykład Prezydentom Miast wznowienie postępowań, w których została wydana decyzja administracyjna o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook