Nowa ustawa dotycząca informowania o cenach

Nowa ustawa dotycząca informowania o cenach

W dniu 24 lipca 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z dnia 10.07.2014r.). Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań. Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw. W przypadku więc, gdy chociaż jedną ze stron czynności jest przedsiębiorca zastosowanie znajduje powyższa ustawa.

Zgodnie z ustawą w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest więc zniesienie obowiązku metkowania wszystkich oferowanych towarów i usług. Nowe przepisy przewidują możliwość odstąpienie od obowiązku określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Zgodnie z nową ustawą wystarczy aby przedsiębiorca w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidaczniał cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Powyższy obowiązek będzie można spełnić poprzez wyeksponowana na półce lub w innym widocznym miejscu ceny właściwej dla danego rodzaju towarów za pomocą np. etykiety, tabliczki czy plakatu z wydrukowaną napisaną odręcznie ceną, bez konieczności jednoczesnego naklejania ceny na sprzedawanych produktach.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40.000 zł.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook