Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (niektóre zapisy tej ustawy weszły już w życie 31 sierpnia 2015r.).

Bezpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania danego problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Co ważne, taka pomoc nie będzie obejmowała jednak wszystkich rodzajów spraw. Nie będzie dotyczyć: spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Prawa do skorzystania z bezpłatnej pomocy, będzie przysługiwało osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat,
 • zagrożonej lub poszkodowanej w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 • kombatantom,
 • weteranom.

Bezpłatnych porad prawnych będą udzielać osobiście adwokaci lub radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą znajdować się na terenie powiatów lub gmin. Będą udzielać porad prawnych w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook