Umowa zlecenie z osobą niepełnoletnią

Czy możemy podpisać umowę zlecenia z osobą poniżej 18 roku życia (roznoszenie ulotek) za zgodą rodzica, prawnego opiekuna? Czy jest wymagana jakaś zgoda Inspektora Pracy?

Zawarcie umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią (powyżej 13 roku życia) jest dopuszczalne. W takim przypadku, dla ważności umowy, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, a zatem rodzica lub opiekuna prawnego.

Przepis art. 3045 Kodeksu pracy określa szczególne warunki dotyczące wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci do 16 lat zarówno w ramach stosunku pracy, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Z pracy dzieci mogą korzystać tylko podmioty zajmujące się którąś z działalności wskazanych w tym przepisie, tj.:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • reklamową.

Podjęcie pracy lub innego zajęcia zarobkowego przez dziecko (zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) musi być każdorazowo poprzedzone wydaniem przez właściwego inspektora pracy stosownego zezwolenia dla podmiotu, który ma zamiar zatrudnić dziecko. Z wnioskiem o wydanie tego zezwolenia występuje podmiot prowadzący działalność. Pojęcie „dziecko” dotyczy tutaj osób poniżej 16 roku życia.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook