Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt III CZP 34/14

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14) przyjął, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Obecnie jest już sporządzone uzasadnienie uchwały, co pozwala na pełne przedstawienie stanowiska Sądu Najwyższego.

Prokura stanowi rodzaj pełnomocnictwa udzielanego osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 Kodeksu cywilnego). zgodnie z art. 1094 § 1 Kodeksu cywilnego „Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie”. Oznacza to, że w przypadku prokury samoistnej, prokurent uzyskuje prawo do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy, zaś w przypadku prokury łącznej, reprezentacja musi być wykonywana przez dwóch lub więcej prokurentów łącznie.

Sąd Najwyższy zajął się w powyższej uchwale tzw. prokury łącznej niewłaściwej (nieprawidłowej, mieszanej). Prokura ta polega na reprezentowaniu przedsiębiorcy przez dwie osoby, przy czym jedna z tych osób pozostaje prokurentem zaś druga – innym reprezentantem (przedstawicielem) przedsiębiorcy. Najczęściej był to członek zarządu danego podmiotu. Ten rodzaj prokury nie wynikał i nie wynika wprost z żadnych regulacji normatywnych. Sąd Najwyższy w powyższej uchwale uznał taką prokurę za niedopuszczalną. Uznał jednak równocześnie w uzasadnieniu uchwały, iż: „Biorąc pod uwagę, że istniała długoletnia, tolerowana przez wiele sądów rejestrowych praktyka uznawania tzw. prokur łącznych niewłaściwych, przyjęta wykładania przepisów o prokurze nie powinno prowadzić do podważenia bezpieczeństwa obrotu i możliwości pozbawiania skuteczności wielkiej ilości czynności prawnych, dokonanych przez prokurentów ustanowionych w ten sposób. Z tych względów przyjęta w uchwale wykładnia obowiązuje tylko pro futuro od chwili jej podjęcia.”

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook