Strona umowy i jej reprezentacja

Częstymi błędami popełnianymi przez przedsiębiorców, są błędy związane z oznaczaniem w dokumentach i w umowach przedsiębiorców, z którymi nawiązywane są stosunki gospodarcze, jak również błędy w reprezentacji kontrahentów podpisujących umowy. W świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorcami są w szczególności osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą (tj. oznaczone z imienia i nazwiska osoby, uwidocznione w CEIDG), wspólnicy spółki cywilnej ( ale nie sama spółka ), spółki prawa handlowego tj. jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, spółdzielnie a także wszystkie inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną

Każdy przedsiębiorca występujący w obrocie gospodarczym działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy jest ujawniona w odpowiednim rejestrze (np. CEIDG, KRS). Firmą osoby prawnej, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, spółdzielni, a także innych jednostek organizacyjnych, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, jest jej nazwa. Nadto, firma osoby prawnej powinna zawierać formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, która może być podana w skrócie, np. sp. j., sp. p., SKA, sp. z o.o., S.A., itp., oraz inne określenia dowolnie obrane. W dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinna być więc wskazana nazwa z końcówką wskazująca na formę prawną, a w przypadku spółki jawnej również nazwisko co najmniej jednego wspólnika (zgodnie z KRS).

Firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to jej imię i nazwisko. Do firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. jej pseudonim, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, określenia fantazyjne itp., jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinno być uwidocznione imię i nazwisko przedsiębiorcy, zgodne z CEIDG.

Firma spółki cywilnej to imiona i nazwiska jej wspólników ze wskazaniem formy prowadzonej działalności gospodarczej, tj. spółka cywilna, lub jej skrótu „s.c.”. Do firmy spółki cywilnej mogą zostać włączone także inne określenia dowolne obrane, np. pseudonimy, określenia wskazujące na miejsce lub przedmiot działalności, itp. jednak na dokumentach (zamówienia, faktury, umowy) powinny być uwidocznione imiona i nazwiska wspólników, zgodne z CEIDG.

W momencie nawiązania kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcą, w celu jednoznacznego ustalenia jego statusu prawnego oraz sposobu reprezentacji, koniecznym jest więc sprawdzenie odpowiedniego rejestru. Obecnie sprawdzenia można dokonać przez internet:

CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook