Rezygnacja z pełnienia funkcji likwidatora może być trudniejsza niż jego ustanowienie

Na tle doktryny i judykatury od dłuższego czasu istniały rozbieżności stanowisk dotyczące biernej legitymacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w przypadku rezygnacji likwidatora z pełnionej funkcji (komu takie oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone, aby było skuteczne). Zauważyć należy, że dotychczas nie budziła wątpliwości sama możliwość rezygnacji ze stanowiska na skutek jednostronnego oświadczenia woli likwidatora, gdyż do rezygnacji likwidatora spółki kapitałowej stosuje się przepisy dotyczące rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej, który posiada takie uprawnienie zgodnie z treści art. 202 § 5 KSH. O ile samo powołanie likwidatora zostało uregulowane w przepisach, o tyle już kwestia rezygnacji likwidatora z powierzonej funkcji w zakresie odbioru jego oświadczenia woli budziła wątpliwości. Na likwidatorze ciąży obowiązek powiadomienia spółki o rezygnacji z pełnionej funkcji, a od skuteczności tego powiadomienia zależy łączący go ze spółką stosunek prawny, oraz ewentualnie z niego wynikająca odpowiedzialność.

Rozwiązania powyższego problemu podaje Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 kwietnia 2016 roku (sygn. akt. III CZP 84/15). Z uzasadnienia w/w uchwały wynikają następujące wnioski:

  1. odbiorcą właściwym do otrzymania woli likwidatora spółki kapitałowej powinien być inny likwidator spółki – ponieważ w sytuacji braku rozwiązań odnoszących się do likwidatora w tym zakresie należy stosować przepisy dotyczące członków zarządu (art. 202 par. 5 w zw. z art. 280 kodeksu spółek handlowych), a zgodnie z inna uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2016r. (sygn. akt III CZP 89/15) oświadczenie o rezygnacji składane przez członka zarządu spółki kapitałowej powinno być złożone zarządowi ;ub prokurentowi.
  2. nie będzie skuteczne oświadczenie jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożonego jedynemu wspólnikowi tej spółki.
  3. gdy nie ma innego likwidatora, któremu możliwe byłoby złożenie oświadczenia o rezygnacji, możliwe jest zwrócenie się do Sądu o odwołanie likwidatora (art. 276 par. 4 i art. 463 par. 2 kodeksu spółek handlowych).
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook