Nowe zasady ustalania odsetek

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania wysokości  odsetek ustawowych. Odsetki stanowią rekompensatę za opóźnienia w spełnianiu świadczenia czy też wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału.

Do dnia 31 grudnia 2015r. odsetki ustawowe były obliczane według następującej zasady: w przypadku jeżeli wysokość odsetek nie została w inny sposób określona, wierzycielowi należały się odsetki ustawowe (art. 359 § 2 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015r.), których wysokość określana była przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia – na dzień 31 grudnia 2015 było to 8%.

Strony mogły także ustalić inną wysokość odsetek, jednak nie wyższą, niż tzw. odsetki maksymalne, które stanowiły czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, (art. 359 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015r.) Na dzień 31 grudnia 2015 odsetki maksymalne wynosiły zatem 10%.

Ponadto, zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego w poprzednio obowiązującym brzmieniu, jeżeli dłużnik opóźniał się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel miał prawo żądać odsetek za czas opóźnienia. I tak w przypadku, jeśli strony nie ustaliły stopy odsetek, wierzycielowi należały się odsetki ustawowe, a jeśli określona została wyższa wartość, wierzyciel miał prawo domaga się odsetek za opóźnienia, według tej wyższej stopy.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy system ustalania wysokości odsetek, który wydaje się być prostszy i bardziej jednolity, niż poprzedni.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 359 § 2 kodeksu cywilnego bazę do ustalenia wysokości odsetek stanowi stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (na dzień dzisiejszy wynosi ona 1.5 %)  i dodane do niej 3,5 punktów procentowych. Obecnie zatem wysokość odsetek ustawowych wynosi 5 %.

Natomiast, zgodnie z nowym brzmieniem art. 359 § 21 kodeksu cywilnego odsetki maksymalne w stosunku rocznym nie mogą przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Zatem na dzień  dzisiejszy wynoszą one 10 %.

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 kodeksu cywilnego), w przypadku jeśli strony nie ustaliły innej wysokości, stanowi suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, co obecnie wynosi 7% (1,5 % + 5,5 %). Natomiast maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, a więc 14 % (2 x 7%).

Zgodnie ze nowymi przepisami wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook