Nowe zasady ochrony danych osobowych – zgoda na przetwarzanie

W dniu 24 maja 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Rozporządzenie będzie miało duży wpływ na polskie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, bowiem zgodnie z prawem europejskim zapisy zawarte w rozporządzeniu będą stosowane bezpośrednio i nie będą wymagać implementacji. Rozporządzenie zakłada roczny termin na przystosowanie prawa przez kraje członkowskie do nowych regulacji, powyższy termin upływa w maju 2018r. Zgodnie z powyższym, przepisy niniejszego Rozporządzenia będą obowiązywać, bez wyjątku, od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenie zakłada duże zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ma na celu ujednolicenie przepisów na terytorium całej Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie większego bezpieczeństwa przetwarzanym danym.

Rozporządzenie UE wprowadza nowe warunki uzyskania zgody na przetwarzanie danych – w większości jednak już wcześniej stosowane, gdyż zasady ich stosowania zostały wypracowane między innymi w wyrokach sądowych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgodnie z powyższym to na administratora (w naszym przypadku hotel, pensjonat itp) został nałożony obowiązek udowodnienia, iż taka zgoda została mu udzielona. Warto więc posiadać podpisaną zgodę konsumenta. Co więcej, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innej materii, zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. W przeciwnym razie oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych. Wymóg ten będzie powodował konieczność weryfikacji formularzy, które wykorzystuje się przy uzyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych. Nowe formularze muszą być jasne i czytelne, tak aby uzyskana zgoda była wyraźna i nie budziła wątpliwości. Konsekwencje niezastosowania się do wyżej wspomnianych wymogów mogą skutkować brakiem skuteczności złożonego oświadczenia, ale również karami finansowymi, które opiszę w odrębnym wpisie.

Rozporządzenie zawiera nowe regulacje dotyczące wycofania zgody. Tak jak do tej pory osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak nowe Rozporządzenie w jednoznaczny sposób stwierdza, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nowe przepisy nakładają na administratora szczególne obowiązki, zgodnie z którymi osoba której dane dotyczą musi być o tym prawie poinformowana, zanim wyrazi zgodę, zaś wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Ma to gwarantować większe prawa osobą udostępniającym dane oraz również zwiększyć ich świadomość. Oczywiście na gruncie poprzednich przepisów też istniała możliwość odwołania zgody, ale teraz wzmocniono jej rolę. Konsekwencją tego będzie konieczność zawarcia w formularzu dotyczącym udzielenia zgody na przetwarzanie danych wyraźnej informacji dotyczącej prawa do wycofania zgody.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach - zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.

Skontaktuj się z nami

Prawnicy naszej kancelarii w odpowiedzi na potrzeby Klientów łączą elastyczność i dynamizm w realizacji powierzonych im zadań z zaangażowaniem i doświadczeniem.


Wierzymy, że nasza wiedza i skrupulatność zapewnią prawidłowy przebieg powierzonych przez Państwa spraw.

Skontaktuj się

Znajdź nas na Facebook'u

Facebook